Børn/Unge

Samtaleforløb til børn og unge under 18 år indebærer som oftest en indledende samtale med forældrene.

I samtaleforløbet med børn og unge arbejdes der med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.
Samtaleforløbet hjælper til selvindsigt og til at blive bevidst om tanker, følelser og handlemønstre.
Antallet af sessioner i samtaleforløb afhænger af problemstillingen og aftales individuelt.

Problemerne kan være mange og forskellige som for eksempel:

 • Du oplever ensomhed
 • Du føler dig trist
 • Du føler dig usikker på dig selv – det kan være både i skolen og i fritiden
 • Du bliver udsat for mobning
 • Du føler dig udenfor blandt jævnaldrende
 • Du skændes meget med dine forældre
 • Du bor sammen med voksne, der slår, drikker for meget eller på anden måde overskrider dine grænser
 • Du har det svært på grund af dine forældres skilsmisse
 • Du har mistet en forælder eller en anden vigtig person i dit liv
 • Du oplever problemer med din vægt eller dit udseende
 • Du kan have et spiseproblem – enten ved at du spiser for lidt eller ved at du trøstespiser eller overspiser
 • Du er plaget af psykosomatiske problemer som hovedpine eller andre smerter – uden at der er en egentlig medicinsk forklaring på dine problemer
 • Du har selvskadende adfærd og skærer måske i dig selv
 • Du har faglige problemer i skolen eller på uddannelsen
 • Du har koncentrationsproblemer
 • Du kan være i identiteskrise: Det kan være svært i slutningen af skolen eller efter endt skolegang at finde ud af, hvordan man skal videre, hvem man er, hvilke krav man skal stille til sig selv, og hvad vil det sige at blive voksen.