Tavshedspligt

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg naturligvis forpligtiget til at overholde foreningens etiske regler om blandt andet fuld fortrolighed og tavshedspligt.

Det vil sige, at jeg undervejs i samtalerne altid respekterer den enkeltes ret til fortrolighed og tavshed om det, som jeg erfarer om klienten, problemet og eventuelle pårørende under udøvelsen af professionen.

Hos Dansk Psykolog Forening findes et helt regelsæt omkring etik. Klik på titlen, hvis du kunne tænke dig at læse ‘Etiske principper for nordiske psykologer’. Disse bestemmelser er udarbejdet af etisk nævn under Dansk Psykolog Forening og vedtaget på generalforsamlingen i år 2000.