Coaching

Jeg tilbyder coachingsamtaler til enkeltpersoner. Formålet med samtalerne er at støtte personen i egen udvikling. Coaching hjælper den enkelte person til selv at finde svarene på, hvordan vedkommende skaber de ændringer, som vedkommende ønsker i sit liv.

Coachen giver støtte, vejledning og kan give råd.

Jeg tilbyder coaching inden for såvel arbejdsrelaterede problemer som problemer af mere personlig karakter.

Arbejdsrelaterede problemer:

 • Ledelsesmæssige problemer
 • Karriereskift
 • Stress
 • Vanskelige arbejdsopgaver
 • Samarbejdsproblemer med kollegaer og/eller chefen
 • Omstruktureringer
 • Afskedigelser

Problemer af mere personlig karakter

 • Forældreroller
 • Samliv
 • Skilsmisse
 • Forældremyndighed