Individuel terapi

Terapi – samtaleforløb

Terapi er et samtaleforløb, hvor der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Samtaleforløbet hjælper til selvindsigt og til at blive bevidst om tanker, følelser og handlemønstre.

Antallet af sessioner i samtaleforløb afhænger af problemstillingen og aftales individuelt.

Problemerne kan være mange og forskellige som for eksempel:

 • Du har brug for hjælp til at komme igennem en krise eller sorg
 • Du er præget af tristhed, manglende energi og har måske svært ved at koncentrere dig
 • Du føler dig utilstrækkelig – du føler, at du ikke er god nok, eller at du ikke slår til
 • Du har problemer med stress
 • Du har problemer med angst
 • Du føler dig depressiv
 • Du har psykosomatiske problemer som hovedpine eller andre smerter, uden at der er en egentlig medicinsk forklaring på dine problemer
 • Du kan have et spiseproblem, hvor du spiser for lidt, trøstespiser eller overspiser
 • Du oplever, at det er ubehageligt og svært at være i konflikt med andre
 • Du føler dig ensom
 • Du har en tendens til at isolere dig
 • Du har problemer med at være i sociale sammenhænge
 • Du har problemer i relationer til andre mennesker. Det kan være på arbejdet og/eller i dit private liv
 • Du kan ønske personlig udvikling for at komme videre i livet

Arbejdsrelaterede problemer som for eksempel:

 • Du har problemer med stress
 • Du oplever samarbejdsproblemer
 • Du oplever at blive udsat for mobning eller chikane
 • Du oplever ledelsesproblemer
 • Du oplever problemer med de forandringer, som fusioner medfører
 • Afskedigelse

I forhold til de arbejdsrelaterede problemer kan det dreje sig om at drøfte nogle strategier til at håndtere den fastlåste situation, som du er havnet i. Vi taler om forskellige konkrete handlemuligheder, som kan være værktøjer til at tackle arbejdslivet på nye måder.

Som ansat i en del af en organisation kan man også have behov for en organisationspsykologisk afdækning af magtkampe, konflikter, værdier og firmakultur.

Afskedigelser kan betyde, at man mister både tryghed og identitet. Man kommer i identitetskrise, fordi der er blevet sået tvivl om hele den livssituation, man hidtil har taget for givet. Man mister mening, mål, engagement og tillid og får brug for at afklare hele den proces, man pludselig befinder sig i. Der bliver behov for at holde fast i sig selv og tage værdier og arbejdsliv op til fornyet refleksion.