Supervision for parterapeuter 

For psykologer og psykoterapeuter som ønsker:

·     At dygtiggøre sig indenfor EFT parterapi

·     Hvis man ønsker at blive certificeret I EFT parterapi kan jeg støtte denne proces

Da jeg er certificeret EFT parterapeut og certificeret Supervisor i EFT fra ICEEFT  (den internationale organisation for EFT-parterapeuter)  kan supervisionen bruges i forbindelse med certificering i EFT og for psykologer kan den også bruges i forbindelse med deres Autorisations- eller Specialistuddannelse.

Form:
Afhængig af hvad du har brug for, vil vi arbejde med sagssupervision på en medbragt case eller på din videooptagelse af en terapi.

Supervisionen kan være individuel eller i gruppe.

I Gruppesupervisionen er det et krav, at du som minimum har deltaget i EFT Externship.

Temaer:        

Du kan ønske fokus på forskellige temaer som:  

·       Metode og spørgsmålstyper

·       At få en dybere forståelse af det negative konfliktmønster som parret    sidder fast i

·       At få større forståelse for det det intrapsykiske og interpersonelle arbejde i parterapien

·       Hvordan parret hjælpes ind i tryggere samspil

·       EFT tangoen

·       Enactment

·       Korrektive øjeblikke

·       Tilknytningstraumer

·       Tilknytningsbrud

·       Hvordan parret kan hjælpes, når der er/har været utroskab

·       Højt eskalerede par

·       Er processen i det grønne, gule eller røde felt

·       Terapeutens plan/ mission

·       Hvordan laves en grundig assessment af parret, så der fra start skabes et klart fokus for samtalerne

·       Kan videooptagelsen af parterapien bruges til certificering

·       Spørgsmål i forbindelse med certificeringsprocessen

 

Pris:

Indv: 1450 kr pr time

Obs: Åben for tilmelding til ny Gruppe den 30. april, kl. 9-12. Max 4 deltager.

pris 1500 kr per deltager.


Tilmelding.

 via hjemmesiden www.annettefrandsen.dk  eller mail@annettefrandsen.dk eller ring på 2720 0297 hvis du ønsker at høre nærmere, har spørgsmål eller forskellige ønsker mht til supervision.